Galeria

Uprawa fasoli

Uprawa fasoli na podłożu kokosowym w obiektach starego typu.

Zdjęcia z mikroskopu Dino

Galeria zdjęć pokazująca możliwości mikroskopu Dino.

Objawy Pepino Mosaic Virus

Objawy porażenia wirusem pepino owoców i liści.

Objawy Przeziernika na pomidorze

Objawy Przeziernika na pomidorze

Objawy Mycosphaerella sp.

Objawy porażenia ogórka przez Mycosphaerellę

Objawy Mączniaka Prawdziwego

Objawy obecności mączniaka prawdziwego na liściach pomidora